Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ IRGALMAS TALÁLKOZÁS TAPASZTALATA, MINT HÍVATÁS

2009.02.10

“Az út szélén ült és koldult...” az emberi lét alapvető tapasztalata és lényeges aszpektusa. Az élet peremén, útján ülünk és koldulunk. De mit akarunk kérni? Élelmet? Italt? Érzelmet? Elfogadást? Szeretetet? Életet? Mi a mi életbevágó, egzisztenciális szükségletünk?

Mindaddig, amíg nem tapasztaljuk meg a saját bőrünkön, hogy szükségünk van a másikra, Másikra, mindaddig, ameddig nem vagyunk szükségben szenvedők, nem vagyunk maga a Szükség, nem vagyunk képesek befogadni, meghallgatni. Ahhoz, hogy meghallgassunk, (Jézus lábához tudjunk ülni) és el tudjunk indulni, Jézust követni az úton, el kell ismernünk és el kell fogadnunk a bennünk lévö űrt, ahol Dávid Fia, az Isten lakhat. Ez a kiindulópont. Onnan ahol vagyunk, onnan tud hívni mindannyiunkat az Úr. Jézus arra halad el. Ahhoz, hogy felismerjük szerencsétlenségünket, alázatra és bátorságra van szükség, hogy legyen bátorságunk segítségért kiáltani. Timeus fiában van alázat és bátorság és szükségét a bátor hit kiáltásában juttatja kifejezésre: “Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam!” Vaksága ellenére lát, a hit szemével lát, ő már lát! Az elsö csoda már megtörtént! Abban a pillanatban, amikor van bennünk elég alázat ahhoz, hogy elismerjük önmagunk valós helyzetét, képesek vagyunk arra is, hogy elfogadjuk az Úr első ajándékát, a hitet.

A tömeg csitítja, probálja elhallgattatni, a társadalom képe, mely szégyeli saját szükségét és elvész a látszatban. Íme hívatásunk “Sitz im Leben”-je! Arra vagyunk hivatottak, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusba vetett hitünkről. Minden “modern” divat ellenére. Bartimeus állhatatossága, szükségben szenvedö hívö kiáltása imádsággá változik! Egész élete imává válik. És íme Jézus megáll... Ime a mi hívatásunk, hogy a mi létünk imává válljon! Készek lévén meghallgatni, (odaülni Jézus lábaihoz) és befogadni, készek vagyunk arra is, hogy “ugorjunk”, hogy megtegyük életünk “halálugrását”. Szabadok vagyunk (önmagunktól), nincs semmi veszíteni valónk. Igy Jézus gyógyíthat és elkezdheti müvét bennünk. “Mit akarsz, hogy veled cselekedjek?” Ö maga az aki meghallgat (odaül lábainkhoz), hogy befogadja szükségeinket. A meghallgatottság és befogadottság tapasztalata alapvetö a belső gyógyulás folyamatában. Felismerve saját szükségünkben a lehetőséget, a “szentségi helyet”, ahol találkozhatunk az Úrral, egy lépéssel tovább haladhatunk előre; befogadván az élet ajándékát, a visszanyert élet adományát, mint egy meggyógyult és megváltott létet. “Menj a te hited megmentett téged” – mondta Jézus. Az élet teljességét felölelő megváltás, globális szabadítás, mely az embert teljességében áthatja, visszaadván méltóságát és életörömét.

A megváltottság és a meggyógyítottság tapasztalatát követi a személyes értelmezés,amely élete hátralevő részét meghatározza: “és követte Őt az úton”. Ez az elbeszélés súlypontja, a Krisztuskövetés. Egy gyógyító-megváltó találkozás hívatáskénti értelmezése. Bartimeus egy olyan ember, aki mer kockáztatni, mindent fel tesz a lapra. Nem fél többé, nincs semi veszíteni valója. Elindul Jézussal Jeruzsálem felé… és tanítvánnyá válik. Identitása, önazonossága világos: a keresztre feszített Jézus tanítványa lenni, másra nincs is szüksége. Elindul Jézussal az úton, mint olyan, aki saját bőrén megtapasztalta az Isten irgalmát. Egy hűséges tanú.

Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk egy hallani vélt hívatásra, először alázatossá kell válnunk, hogy készek legyünk meghallgatni ( Jézus lábaihoz ülni). Elfogadván a hit ajándékát, be tudjuk fogadni magát Jézust életünkbe. Saját tapasztalatunk lévén egy gyógyító megváltásról, elkötelezett életünkkel válaszolhatunk erre a tapasztalatra. Ennek a találkozásnak az erejéből az Élő-Istennek szentelhetjük magunkat, és tanúi lehetünk az Irgalmasság Istenének, ebben az olyannyira sebzett és megváltásra szomjazó világban.

Menjetek, hagyjátok magatokat meggyógyítani és legyetek ti magatok gyógyítók, sebzettek bár, de élők!

Jó utat!
P. György Alfréd MI. (Kamilliánus)
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

szt. domokos

( keresztény, 2009.02.14 19:49)

Sebzettek vagyunk, s élők, de gyógyítani még nem tudunk, mert nem hagytuk magunk meggyógyítani, de az irgalmas Isten szeretetében bízva elkötelezett életünkkel válaszolhatunk a meghívásra.