Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A legnagyobb ajándék

2016.02.03

                Magadnak munka. Az egyén szabad

Érvényre hozni mind, mi benne van,

Csak egy parancs kötvén le: szeretet. Madách Imre

December a gyermekek kedvenc hónapja. Decemberben érkezik a Mikulás, jön az

Angyalka, ekkor van Karácsony, a Kis Jézus születésének ünnepe, a szeretet ünnepe,

ilyenkor együtt van a család. A gyermekeket elhalmozzák drágábbnál drágább

ajándékokkal. Az igaz, hogy a gyerekek nagyon örülnek rövid ideig ezeknek az

ajándékoknak,de a legnagyobb érték, amit a szülők adhatnak gyerekeiknek, az a

nevelésen keresztül történik, hogy megtanítják az élet legfontosabb értékeire.

„Az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt. 127,3)

*Számunkra, édesanyaként a legjobb lehetőség, hogy tanítónők legyünk.

Ha van szemünk a látásra meg fülünk a hallásra, akkor csodálatos sok anyagot

találunk magunk körül, ami segít minket ebben. Szűkre szabott idő áll

rendelkezésünkre. Fel kell ismernünk azt a tényt, hogy hamar elérkezik az

a nap, amikor felnövekvő gyermekeink már nem akarják hallani azokat a

tanításainkat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás

számára legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és

figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Ezt az időt kell maradéktalanul

kihasználnunk.

*A szeretet a legnagyobb erő, ami létezik ezen a világon. A szeretet és az imádság

a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen.

Szeretettel végezve, minden munka szép és általában könnyű. Talán ez az oka

annak, miért a leg irigylésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni – mert

szüntelenül azokért dolgozik, akiket szíve mélyéből szeret, és ez teszi könnyűvé

és ugyanakkor széppé is a munkáját. Wardswort, a költő írta: „ A szeretetben

vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben

megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket.”       

A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válik, ha jelen van a szeretet.

A szeretet légköre a legegészségesebb légkör – testi, lelki és szellemi

vonatkozásban egyaránt –, amelyben egy gyermek felnövekedhet.

A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet.

Semmi sem pótolhatja a meleg gyöngédség és a szeretet hiányát egy

gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak: A szeretet

nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen

szeretethiány előidéz. Nemcsak a szülők szeretetének az érzése fontos,

hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül.

Tanítanunk kell gyermekeinket az egymás iránti szeretetre. Alig létezik kedvesebb

látvány az édesanya számára, mint amikor a testvérek hűségesen ragaszkodnak

egymáshoz.

*„Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben.” (Ef.,4,15)

Hogyan munkálhatjuk, mi szülők, gyermekeinkben ezt a fontos, értékes erényt:

az igazságot? A leghathatósabb eszköz természetesen a saját példánk.

Itt is érvényes, hogy „egy gramm életpélda annyit nyom a latban, mint egy

kilogramm beszéd”. Az a gyermek, aki kiskorától kezdve megtapasztalja,

hogy betartják az ígéreteket, a megtörtént dolgokat a valóságnak megfelelően

adják tovább, óriási lépéselőnnyel indulhat az őszinteség és az igazságosság

nehéz útján. Másodszor, minden érték között, amit igyekszünk gyermekeink

szívébe vésni, az igazságnak  a legfontosabb, helyet kell biztosítanunk.

Nagy előnnyel rendelkezik a gyermekünk, ha újra és újra elismételjük neki:

„Szívesebben veszem, ha inkább kudarcot vallasz, mintha becsapsz.”

„Helytelenül cselekedtél, de annak örülök, hogy legalább az igazságot elmondtad.”

*Minden erény közül szinte a legegyszerűbb és legkönnyebben tanítható

a jóság és a barátságosság. Valamennyien arra vágyunk, hogy gyermekeinket

mások is szeressék. Az egyik legjobb módja annak, hogy ez az álom valóra

váljon, ha tanítjuk nekik a barátságos gondolkodás, beszéd és cselekvés

szép művészetét. A barátságosság titka talán a figyelmességben rejlik.

A gyermeknek, csakúgy, mint a felnőttnek, igyekeznie kell inkább mások

javát szem előtt tartania gondolatban és tettben, mint a magáét. „És amint

szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.”

(Lk.6,31) Ezt az életbölcsességet a táplálék- és vitaminadagjukkal együtt kellene

a gyermekeinkbe „tölteni”. Ránevelhetjük gyermekeinket,

hogy figyelemmel legyenek az elesettekre, betegekre, idősekre. Csak egy

kicsit kell bátorítani a gyermekeket, hogy a betegnek virágot vigyenek,

meglátogassák az időseket, és hasonló dolgokban részt vegyenek, melyek

csodálatosan érzékennyé teszik őket mások bajának az átérzésére.

Az ajándékozás hónapja lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy megtanítsák

gyerekeiknek az ajándékozás formáit. Ez által megtapasztalhatják a gyerekek is,

hogy nagyobb öröm adni, mint kapni.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak

áldott ünnepeket és boldog újévet.

Bíró Anna-Veronika