Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A CSODÁLATOS GYERMEK EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

2015.05.06

 

„Keresem a gyermek titkát és kérdezem:

Hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen?”

Janese Karczak

Az egészséges családi közösség kialakulásának egyik feltétele a megszülető gyermekek meglévő adottságainak szabad fejlődése. Ha erre ráfigyelnek a szülők, nevelők, akkor garantált a jövő társadalma számára az egészséges személyiségű nemzedék. A következőkben felsorolom mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a gyermeket születésekor jellemzik. Kiemelem a szülőkre, nevelőkre háruló feladatokat és e hiányosságokból származó következményeket.

Majdnem mindenki felragyog egy kisbaba jelenlétében. A gyerekek természettől fogva fel vannak töltve a csodával, ösztönös módon a jelenben élnek.

A gyerek: Csodalátó

                Optimista

                Dependens

                Ártatlanul naiv

                Lám: nevet és sír!

                Alakítható, rugalmas

                Tevékenysége: játék

                Olyan egyedüli!

                Szeret

Csodalátó: A természetes gyermeknek minden érdekes és izgató. Minden érzékével csodát érzékel. Minden gyermek veleszületett igénye, hogy megismerjen, kísérletezzen, felfedezzen, nézzen és érintsen. A kísérletezés és felfedezés a gyermeket bajba is sodorhatja. Ha a szülőknek gyermekkorukban el kellett nyomniuk a természetes csodaérzékelésüket, gyermekükben tudatlanságból ugyanúgy el fogják nyomni. Ennél fogva a gyerek félni fog a felfedezéseitől és a veszély vállalásától. Az élet megoldandó problémává fog válni számára, mintsem megélendő kalanddá.

Optimista: A gyermekek természetszerűen hisznek abban, hogy a világ barátságos, reménykednek, szerintük minden lehetséges, minden ott hever előttük. Ez a velünk született optimizmus és bizalom természetes adományainknak legbelső része. Erre épül a gyermeki hit.

A szülők és nevelők, ha a gyermekkel visszaélnek és megszégyenítik, akkor annak nyíltsága és bizalma elhal. A kötelék, amely megengedte neki, hogy bizakodjék és optimistán hatoljon előre, megsérül. Elveszti reményét és arra a meggyőződésre jut, ügyeskednie kell, hogy igényeit kielégítsék. Ahelyett, hogy az energiáját a világgal való közvetlen kapcsolatra fordítaná, arra használja, hogy szüleit rávegye: tegyék meg neki azt is, amit tulajdonképpen ő is meg tudna tenni.

Dependens (Függő): A gyerekek természetüknél fogva és nem választott módon dependensek és rászorulók. A felnőttől eltérően a gyerek nem tudja saját erőforrásaiból magát ellátni, mások elégítik ki szükségleteit. Sajnos ez a másoktól való függőség a gyerek leginkább sebezhető pontja.

Élete kezdettől fogva a szerint formálódik, jól-rosszul, hogy a szülei, nevelői  képesek-e felismerni és kielégíteni fejlődési szakaszainak igényeit.

Ha a szülők gyermekkora sebzett volt, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a saját gyermekük szükségleteit sem tudják kielégíteni. Ehelyett vagy mérgesek lesznek a gyermekük rászorultsága miatt, vagy megpróbálják saját igényeiket kielégíteni úgy, hogy gyermeküket önmaguk folytatásának tekintik. Egy kezdeti kis hibának később messze ható következményei lesznek.

Ha a gyermek gyermekkora függőségi igényei elhanyagolása miatt megsebesült, akkor felnőttkorban vagy elkülönül és visszahúzódik, vagy ragaszkodik és csapdába esik.

Ártatlanul naiv: A gyerekek naivitása bájuk és vonzerejük része, ez ártatlanságuk magva. Mozdulataiknak először nincs iránya, annyira érdekli őket minden, hogy nehéz bármit is kiválasztaniuk. Az irányultság e hiányából adódóan minden gyerek eljut tiltott területekre, megízlel veszélyes dolgokat. Ezért van szükségük állandó figyelemre és gondoskodásra, ezért kell nekünk gyerekbiztossá tenni a házat.

Türelmesnek és megértőnek kell lennünk. Vannak szülők, akik a gyereknek ezt a hajlamát, hogy tiltott területre lépjen veleszületett ferde indulatnak fogják fel. A másik véglet, ha túlzottan védik a gyermek naivitását és ártatlanságát, ez problematikus felnőttkori naivsághoz vezet

A gyermekek megtanulhatnak ügyeskedni hamis naivitással és ártatlansággal. Ennek egyik formája, hogy játsszák az ostobát.

Az elhagyatottságtól félő gyermek hisztérikus sírással és könyörgéssel játssza az ostobát. Ez a viselkedés lehetővé teszi, hogy elkerülje a felnőtté és felelőssé válást, a kockázatvállalást.

Lám: nevet és sír  A csecsemő egyedülálló két érzelmi megnyilvánulása a nevetés és a sírás.  Ashley Montagu írja: „a gyerekek számára természetes, hogy nevessenek, és minden dologban meglássák a humort.” A humor egyik legkorábbi és legnagyobb energiaforrásunk. A humorérzéknek túlélési értéke van, az élet elviselhetőbb, ha valakinek van humorérzéke.

A gyerekek, akiket elnyomnak, ha nevetnek és vidámak, megtanulják, hogy komorak legyenek. Tipikus esetben belőlük lesznek a tetőtől talpig merev szülők, nevelők, akik nem képesek tolerálni a gyerekek izgalmát és hangos nevetését.

Ahogy a nevetés és öröm egymáshoz vonz minket, a sírás is dédelgetést és együttérzést vált ki. Ha a gyerekeket sírásukért megszégyenítik, súlyosan károsítják őket fejlődésükben.

Ez nagy hiba, és nagyon sok felnőttkori fájdalom fő forrása.

Alakítható, rugalmas: A rugalmasság az a képesség, hogy a környezet által létrehozott kíntól el tudunk szakadni. A gyermekek természetük szerint rugalmasak, és minél fiatalabbak, annál rugalmasabbak.       Ha a gyermek rugalmasságát a bajok és betegségek túlélésére, valamint az érzelmi elhagyatottság elviselésére használja, akkor nem tud növekedni és nem törekszik az önmegvalósításra.                   

Tevékenysége: játék A gyerek számára a szabad játék komoly tevékenység, része későbbi életük megalapozásának. Ha a gyermekkort a szabad alkotó játék időszakának tekintjük, tudomásul vehetjük, hogy embernek lenni annyi, mint játékosnak lenni. Legnagyobb emberi tevékenységeink a ’’képzelet ugrásai’’, ezek felelősek kiemelkedő találmányainkért, felfedezéseinkért és elméleteinkért.

Ahhoz, hogy érettek legyünk, vissza kell szereznünk gyermekkorunk játékának komolyságát.

Olyan egyedüli!     Bár a gyermek éretlen, mégis önmagát összerendezettnek és egységesnek érzi. Az egyesített egészség minden gyereket különlegessé, egyetlenné és csodálatossá tesz. Senki sem éppen olyan, mint ő. Ha a szüleik nem tükrözik vissza pontosan és szeretettel a gyereküket, akkor ő el fogja veszíteni különös és egyedi voltára vonatkozó érzését. A gyerekek természetszerűen spirituálisak is. Bármelyik egészséges gyerek olyan mintha megszólalna:” Vagyok, aki vagyok.” Az égő csipkebokorban Isten azt mondta Mózesnek, hogy a neve: Vagyok, aki vagyok. Az emberi spiritualitás legmélyebb érzékelése ez az ÉN VAGYOK állapot, ami magába építi az értékes, drága, különleges minőségeket.

Ezért felelősek vagyunk saját gyerekünk, vagyok, aki vagyok érzésének érzékeléséért.

Szeret:    A gyereket szeretni kell, mielőtt még ő szeretni tud. Azáltal tanul meg szeretni, hogy szeretik. A gyerek egészséges növekedése attól függ, hogy valaki feltétel nélkül szeresse és elfogadja. Ha ez teljesül, a gyerek szeretet energiája felszabadul, és így szeretni tud másokat.

Ha a szülők gyermeküket nem szeretik saját lényéért, ÉN VAGYOK érzése, megsérül. Mivel rendkívül dependens, egocentrikussága uralkodik el, és igazi lénye soha nem kerül felszínre.

A gyereknek joga, hogy azzá válhasson, amivé válni belső lehetőségei engedik - bármilyen távol essék is ez attól, amilyen a szülő, vagy amilyennek a szülő gyermekét megálmodta. Ez a gyerek elidegeníthetetlen joga.”

A gyermek egészséges fejlődése nemcsak a szülőktől függ, hanem minden felnőtt embertől (nagyszülők, pedagógusok), akik befolyásolják az életét. Ezért a mai felnőttek döntő módon meghatározzák, hogy milyen lesz a jövő társadalom nemzedéke.

Ehhez a felelősségteljes munkához kívánok minden felnőtt embernek türelmet és gondoskodó szeretetet a társadalom legfiatalabb generációja iránt.

Forrásanyagok: Thomas Gordon: A szülői eredményesség tanulása; John Bradshow: Vissza önmagunkhoz

BÍRÓ ANNA-VERONIKA