Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„ÉLETET AZ ÉVEKNEK”

2014.08.11

 

„A legszebb művészet tudod mi, 
Derült szívvel megöregedni. 

Kezed imára kulcsolod - 
ez mindennél dícsőbb dolog. 
Áldást kérsz szeretteidre – 

                       Körülötted nagyra és kicsinyre. (Sík Sándor)

Sütő András gondolatát idézve: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

A mi világunk apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.
Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. De megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet s most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, unokák, nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják lassúbbodó tempójú napjaikat.

Az időskor nagyon fontos életszakasz, melyet felelősséggel kell megélni. Egy olyan időszak, amikor az kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat.

És hogy hogyan lehet ezt az életszakaszt pozitívumként megélni, ennek titkát a keleti népek már régóta ismerik, mert náluk az idősek nagy tiszteletnek örvendenek, hiszen az időskor számukra nem más, mint az egyensúly és a bölcsesség kora.  A történelemben mindig alapvető volt az idősek nevelő szerepe – és ez a mai kor számára is kiutat jelenthetne, hiszen a fiatalok az idősek révén fedezik fel saját gyökereiket, általuk tanulják meg az életüket felelősségteljesen megtervezni, általuk sajátítják el azt a képességet, hogy azt értékeljék, ami valóban értékes és el nem múlik.Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága, Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára. Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja: Hogy amennyit most adsz, Annyit kapsz, majd vissza!”(Blaskó Mária: Jó tanács)

A nyugdíjasok is,- még aktív,-  önmagukért, és a közösségért cselekedni kész emberek!  A megalakult közösség nyitott, ahova szeretettel várjuk a közösségi életre vágyó nyugdíjasokat, és a bármilyen ok miatt egyedül élő sorstársainkat is.

Sok programot szeretnénk megvalósítani. Közösség építő célokat követünk. Szívesen veszünk részt társadalmi munkákban, közreműködünk a település ünnepein, rendezvényein.

A szociális tevékenységet is első rendű feladatnak tekintjük. Tevékenyen együttműködünk az önkormányzattal és civil szervezetekkel. A programokba bevonjuk támogatóinkat, gyermekeinket, unokáinkat. Szeretnénk együttműködni más klubokkal, egyesületekkel, alapítványokkal céljaink megvalósítása érdekében.

Klubszerűen működő tevékenységeink elősegítik a kapcsolattartást, a kultúra és a szórakozás gyümölcsöző együttműködését, valamint a tagok szabadidejének kulturált eltöltését. E cél elérése érdekében szervezünk rendszeres, bensőséges találkozásokat. Az egyhangúságból kilépve, együtt színesebbé tesszük hétköznapjainkat.

Tartalmas és kreatív időtöltéssel, színvonalas szórakozással adunk  „életet az éveknek”!

„ A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,

hanem hogy mennyi élet volt éveidben” (A. Lincoln)

 

 

György Irma