Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanácsülésen

2015.02.16

 

Az elmúlt negyedévben Csíkszentdomokos Helyi Tanácsa két alkalommal ült össze határozatokat hozni, aktuális témákat megbeszélni, dönteni, ha kellett.

Mindig az év vége szokott bonyodalmakat okozni, amikor utolsó percben,  rövid idő alatt kell dönteni lényeges dolgokról.  

A tanácsülések napirendi pontja rendszerint az előző megtartott tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyásával kezdődik, amelyet a gyűlést vezető elnök átolvas és jóváhagyásra javasol.  A tanácsüléseket mindig a soros elnök vezeti, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselők vezetik a tanácsülést, sorban, gyűlésenként váltva egymást. Erre vonatkozóan minden alkalommal határozatot kell hozni, szavazni kell. A napirendi pontokat a meghívóban megjelölt kompetens személy terjeszti elő, a megfelelő Szakbizottság pedig ajánlja  -vagy nem - elfogadásra, vagy éppen változtatást javasol.

A költségvetést indokolt esetben lehet módosítani, ami majdnem mindig be is következik, kell módosítani.Ilyen esetekben az előzőleg meghatározott keret lehet változtatni, a pénzeket átcsoportosítani.

•Az utolsó negyedévi költségvetés módosítását a jövedelmi és kiadási részeknél bekövetkezett változások tették indokolttá.

•Javaslatról tárgyaltunk az önkéntes tűzoltók adócsökkentésével kapcsolatosan, amire nem kellett határozatot hozni mert az előző években a Vezető Tanács már jóváhagyott egy erre vonatkozó határozatot.

•a 2015-ös évi  helyi adók és illetékek megtárgyalása is határozatot hozott. A tavalyi évi adókhoz képest nem történik változás erre az  évre sem. ( Itt az épületek utáni adókra gondoljunk!)

• LEADER-es pályázati úton kapott tűzoltó felszerelés leltárba vételéről határozott a Tanács. (ruhák, védősisakok, védőkesztyűk, maszkok, védőcsizmák és cipők...stb)

•a 2015-ös évi tervezett betöltött és betöltetlen állások  helyzetét- bizonyos csoportosítások szerint-  mutatta be a polgármester, ez került jóváhagyásra.

•Egy  előterjesztett Zonális Urbanisztikai tervet hagyott  jóvá a Helyi Tanács.

•A meghirdetett, versenyvizsgára kiírt pénztárosi állást nem sikerült betölteni. A minisztérium által kért régiség csökkentését hagyta jóvá a tanács 9- ről 5 évre. A következő kiíráson ez a feltétel fog szerepelni.

•A községben működő orvosi rendelő bérleti szerződését hosszabbította megy a Helyi Tanács dr. Antal Erzsébet családorvos kérésére.

•A balánbányai Bányavállalat felszámolása útján a község tulajdonába kerülő ingatlan átvételéről is tárgyalt a Vezető Tanács.

Kedves Annamária