Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanácsülésen 1

2015.09.29

 

A második negyedévben három  alkalommal gyűlt össze a Helyi Tanács  rendes havi gyűlésre, májusban, júliusban és augusztusban.

A tanácsülésre a meghívókat a tagok a gyűlés előtt 5 nappal megkapják. A meghívóval együtt a napirendi pontok is meg vannak jelölve, csatolva a hozzá szükséges anyag is.

A szakbizottságok a gyűlés előtt tanulmányozzák az anyagot, amit a gyűlésen elfogadásra javasolnak vagy más javaslatot tesznek. A gyűléseken a  napirendi pontokat előterjeszti a kompetens személy, ha szükséges  határozat, megszavazzák a tagok kézfelemeléssel, ha nem kell határozat akkor csak tárgyalnak az adott problémáról.

A májusi és augusztusi tanácsülésen az előző gyűlések jegyzőkönyveit hagyta jóvá a Helyi Tanács. A gyűlést vezető elnökök átolvasták a jegyzőkönyveket és javasolták elfogadásra.

Mindenik gyűlésen költségvetés módosítást hagyott jóvá a testület.

Az első és második negyedévi költségvetés kivitelezések, megvalósítások is jóváhagyásra kerültek. A tervezettekkel szemben nem volt költségvetési túllépés a  meghatározott kereteknél. Nincsenek elmaradott számlák. A Hivatal tiszteletben tartotta a Helyi Tanács által megszavazott kereteket, tételeket.

A csíkszentdomokosi Consumcoop- szövetkezet képviselőjével tárgyaltunk a  jelenlegi helyzetükről, terveikről, bérleti szerződésükről.

A Gyulafehérvári Caritas szerződéseinek  újra megkötéséről született határozat.

Augusztusban megérkezett a nagyon várt költségvetés kiegészítés. Nehéz feladat volt a költségvetés megtervezése, a hiányok pótlása, a fennmaradó pénzek ésszerű felhasználása.  Hosszas tárgyalás után a Vezető Tanács elfogadta a költségvetés kiigazítást, módosítást,  melynek következtében az alábbi határozatok jöttek létre.

A ravatalozó ugyan használható, de a munkálatok az építőnek még nincsenek teljesen kifizetve. A helyi költségvetésből erre a célra csoportosítottunk pénzt, ami nem fedezi a teljes adósságot, de annak egy részét igen. Pozitívan döntött e mellett a tanács.

Az adók és illetékek elektronikus kifizetésének , mint lehetőségnek a megteremtését, biztosítását törvény írja elő január 1-től. Az online adófizetési rendszer kiépítése, a kezelési költségek jóváhagyása volt a következő határozat. Vannak olyan települések, ahol ezek a rendszerek  már jól működnek

A Kisalszeg ( Belső Alszeg néven szoktuk emlegetni) községi út megvalósíthatósági tanulmányának megtárgyalása és jóváhagyása volt a következő napirendi pont, melyről határozat is született.

 Több  érv szólt amellett hogy a fennmaradó pénzből ennek az utcának a tanulmánya készüljön el.

•A víz, szennyvíz csatornák miatt végzett áskálási munkálatok ott már befejeződtek, az utat nem kell átásni.

•Sűrűn lakott utca.

•A kapott pénz éppen elegendő ennek a munkálatnak a teljes kivitelezésére, ...stb.

Kedves Annamária