Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TANÁCSÜLÉSEN- 2015-BEN IS

2015.05.06

 

2015 első negyedévében két alkalommal hívta össze a Helyi Tanácsot a község polgármestere.

Soron következő tanácsülést tartottunk február 6-án és március 18-án.

Az új költségvetési törvény – amiről már olvashattak, hallhattak a sajtóban- nagyon megnehezíti a dolgunkat. Igazából azt a kicsit, ami van, meg kell próbálni beosztani valahogy. E szerint az új törvény szerint a Megyei Tanács nem oszthat le pénzt a településeknek csak a Pénzügyi Minisztérium. Ez a törvény csak két csoportba osztja a településeket: község- függetlenül a lakosság számától, és város. A helyi jövedelem függvényében ad, vagy nem pénzt a településeknek. A nagyobb településeknek egyértelmű, hogy nagyobb a jövedelme, így nem kapnak pénzt, meg kell éljenek abból, amijük van. Pontosan ilyen hálátlan helyzetbe került a mi községünk is.

A februári gyűlés első napirendi pontja a költségvetés beosztása volt. Nehezen, de szétosztottuk a megfelelő helyekre a kereteket.

•A már megkezdett munkálatok folytatása, esetleges befejezése mellett döntött a testület.

•A szociális rendeltetésű pénzeket a megfelelő helyre csoportosítottuk.

•A tanügy célirányos bérköltsége is a megfelelő helyre került.

•A tagságdíjakat is ki kell fizetni a megfelelő társulásoknak, amelyeknek tagja a község (Felcsíki Kistérség, Hargita ADI, Harvíz)

A 2014-es év költségvetés kivitelezésének jóváhagyására is sor került a gyűlésen.

•A kiadási kereteket nem léptük túl semmilyen tételnél.

•A polgármesteri hivatal betartotta a Helyi Tanács által jóváhagyott határozatokat.

•Mérlegelve a 2013-as évi megvalósításokat is, a 2014-es évben többet sikerült megvalósítani, több pénzből jobban lehetett gazdálkodni.

A személyzeti keret, a Hivatali alkalmazottak besorolásának jóváhagyása volt a következő napirendi pont, ahol szintén tanácshatározatra volt szükség.

A helyi tanács, határozata értelmében, a község tulajdonában levő nyolc épületet, amelyben oktató- nevelő tevékenység folyik, a Márton Áron Általános Iskolának adta át használati célra.

Minden évben jóváhagyásra kerül a szociális segélyben részesülő személyek munkaprogramja/munkaterve, amely alapján végzik az egész évi munkálatokat. Ez a terv tartalmazza hónapokra lebontva az elvégzendő munkálatokat, amelyeket törvény szabályoz (szemétgyűjtés, a központi parkok, virágágyások rendben tartása, a piac, a futballpálya takarítása, a kultúrotthon és környékének takarítása, téli hónapokban hótalanítás a hivatal környékén,.. stb).

A Harvíz cég által a szennyvízcsatorna bővítéséről szóló fontosabb technikai mutató és az előtanulmány megtárgyalására, jóváhagyására is sor került.

A március 18-án tartott tanácsülésen a következő határozatokat hozta a Helyi Tanács:

Egy 300 köbméteres víztartály elhelyezéséhez a Csere tetőn, zonális rendezési terv jóváhagyása.

Karda Huba, csíkszentdomokosi lakos kérésére határozatot hozott a Tanács villanyvezeték földalatti elhelyezésére.

A helyi költségvetésben keretszinten megjelenik az intézményesített gyerekek és felnőttek (árvaházakban, öregotthonokban elhelyezettek-27 gyermek, 6 felnőtt), költségeihez való hozzájárulás.  Ezek az összegek együttműködési szerződésben rögzítettek. Ebben az esetben is határozatra volt szükség.

Bérleti szerződéseket is hosszabbítottunk 1-1 évre:

  • a Consumcoop Societate Cooperativa- Szövetkezet kérésére (az 1718 szám alatt működő „Kenyérbolt”)
  • a Posta Romana- Postahivatal kérésére
  • Opra József kérésére az istálló bérlésére

Egy tanulmány jóváhagyásáról is tárgyalt a Helyi tanács, amely a 387/a szám alatti 865 négyzetméternyi területet érinti. A rajta lévő épület a Szövetkezet tulajdona, a terület, amin fekszik, telekkönyvileg a község közvagyonát képezi.

                                                                                                                      KEDVES ANNAMÁRIA