Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közbirtokossági alapszabályzat egyes cikkelyeinek módosítási javaslatai

2016.06.28

 

A Közbirtokosság Vezető Tanácsa az alapszabály módosítását indítványozza a 2016 novemberi rendes közbirtokossági gyűlésen, a következők szerint:

5.Cikkely: eredeti szöveg

5/1. A közbirtokos tagok osztatlan jogai adás- vételének lebonyolítása a következő feltételek és a 6. cikkelyben előírt eljárás szerint történik,

  1. egy közbirtokos tag által kapott felület és a jogok ne haladják meg a közbirtokosság vagyonának, azaz a közbirtokos tagok jogai összességének 5%-át

Módosítási javaslat:

5/1. A közbirtokos tagok osztatlan jogai adás- vételének lebonyolítása a következő feltételek és a 6. cikkelyben előírt eljárás szerint történik,

  1. egy közbirtokos tag által kapott felület és a jogok ne haladják meg a közbirtokosság vagyonának, azaz a közbirtokos tagok jogai összességének 1%-át

4.Cikkely: eredeti szöveg

14/2. A közbirtokos tagok személyesen vagy képviselő útján szavaznak. Kivéve a házastársát megbízatás nélkül képviselő házastársat, a képviselőnek kötelező módon közbirtokos tag természetes személynek kell lennie. A megbízatás kiállítására írásban kerül sor, a név, keresztnév, lakhely, személyi azonosító irat számának feltüntetésével, úgy a megbízóra, mint a megbízottra vonatkozóan, feltüntetve az irat kiállításának időpontját, a gyűlést, amelyre a megbízatás érvényes és aláírja a megbízatást mindkét személy és egy tanú is. A képviseleti megbízatás hiteles formában is kiállítható;

14/3. Egy megbízott legtöbb 5 közbirtokos tagot képviselhet és nem többet, mint a szavazati jogok összességének 5%-át;

14/4. Jogi személyek esetében ezek törvényes képviselője fog szavazni.

Módosítás javaslat:

14/2. A közbirtokos tagok személyesen vagy képviselő útján szavaznak. Kivéve a házastársát megbízatás nélkül képviselő házastársat, a képviselőnek kötelező módon közbirtokos tag természetes személynek kell lennie. A képviseleti megbízatás csak hiteles formában lesz kiállítható, megbízás, amely vonatkozhat egy bizonyos dátumra vagy lehet állandó;

14/3. egy megbízott legtöbb egy közbirtokos tagot képviselhet és nem többet, mint a szavazati jogok összességének 2%-át;

14/4. Jogi személyek esetében csak az intézmény törvényes képviselője szavazhat, megbízatás kizárva;

A fentieket közvitára bocsájtjuk, várjuk javaslataikat írásban beadni a Közbirtokosság székhelyére.                                                   

Vezetőtanács