Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Székely népi imádságok

2017.02.16

„Taníts meg számba venni napjainkat,

hogy eljussunk a szív bölcsességére! "  (Zsolt.90,12)

 

Ahogy a Választott Nép lelki fejlődését, lelki tükrét fedezhetjük fel a zsoltárokban, úgy tárul elénk a " Székely népi imádságok" által népünk lelki gazdagsága, mélysége, bölcsessége.      Őseink olykor röghöz kötött hétköznapjaiban, égbenéző tekintetű bölcsessége, ünneppé kovácsolta verejtékét, imádsága bizalommá alakította félelmeit.

Ha meg akarsz ismerni valakit, meg szeretnél érteni egy népet, nézd meg, hogyan imádkozik. Az imádságainkban népünk lelke lüktet, akárcsak népdalainkban, sok panaszos énekünk könyörgés. Ezer éves keresztény hitünk van benne, ezekben az élet minden fordulópontját végigkísérő imádságokban. A születéstől, a betegségen át, a természet erőivel való küzdelemben, a halálig, jelen van a bízó, kétkedő, biztonságot kereső ember imája. Annak az embernek az imája, kinek életéhez tartozott az elmúlás is, nem csorbítva ezzel emberségét, mintegy keretbe foglalva napjait. „Én lefekszem én ágyomba, testi földi koporsómba..." „Én felkelek én ágyomból, testi-lelki koporsómból..."

Ezt követi a Jézus szenvedéséről való elmélkedés, melyet népi misztikának is nevezhetünk. Nyelvezete, dramaturgiája, melyben, " Szent Anyám" mondja el „könnyü" között fájdalmait, emlékezetünkbe idézi az „ Ómagyar Mária- siralom" hangjait, melyek egy tőből fakadnak.

„Szemem könnytől árad,

szívem bútól fárad.

Te véred hullása
     szívem alélása."

Az első fennmaradt magyar nyelvű imádság egy idős Szent Ferenc Naphimnuszával, az olasz nyelv első írásos irodalmi alkotásával, melyet a Szent akkor írt, mikor elveszítette látását. Ősi székely-magyar lelkünk visszhangja is egyben, köszöntvén a Napot és a Holdat, együtt lüktet hangja a természet lelkével. Bár felfedezhetők bennük a babonás népi hiedelem hangjai is, mégis hitelesen közvetíti a nép álmait, félelmeit és Istenbe vetett bizalmát.

Ezek az imádságok, nemcsak egyéniek, közösségből születnek, a családi tűzhely melegéből, és közösséget formálnak.

Ahogy a zsoltárok, az egész kereszténység és a Választott Nép közös ima-hagyatéka, úgy váljon a „Székely népi imádságok" öröksége, közös kincsünkké.

 P. György Alfréd