Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mit jelent a hivatás?

2016.03.11

 

Nem túlzás, amikor azt mondjuk, hogy a kereszténységben minden a Szóval, az Igével kezdődik. Pontosabban: minden azzal kezdődik, hogy Isten szól és Isten szavát az ember meghallja, megérti, és az életével válaszol rá. Isten története velünk, emberekkel ott kezdődik, amikor Isten az embert megszólítja és meghívja. A hivatás nekünk, mai keresztényeknek is alapvető tény. Az egyházat kezdetektől fogva a meghívottak közösségének nevezték. Mi is ismerjük az eklézsia kifejezést. Amikor ezt halljuk, akkor talán egy szegény plébániára gondolunk. De az eklézsia a görög ekklesia valamint ennek latin változatából az ecclesia kifejezésből származik és jelentése „kiválasztott”, „a tömegből kihívott”. Ezért van tehát az, hogy a keresztények számára a hivatás nagyon nagy kincset jelent. Egyházunk a kezdetek óta imádkozik hivatásokért, melynek gyökere Jézus felszólítása: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba” (Mt 9,38)

Négy szempont szerint lehet a hivatást keresztény értelemben körvonalazni:

  1. A hivatás kegyelem. Ezt azt jelenti, hogy egy hivatást nem lehet előállítani. Isten ajándékozza azt. Ez azt is jelenti, hogy az érintett számára ez egy különleges lehetőség, ajándék, amelyet Isten felajánl neki. A hivatás Isten ingyenes ajándéka.
  2. A hivatás egy teljes élet lehetősége. Lehetőség, amely által az élet értelmet nyer, egy élet, amely Istenben gyökerezik, és amely képes a viharokat is túlélni. Avilai szent Teréz mondja, hogy akié Isten, annak mindene megvan. Minden igazi hivatás lehetővé teszi, hogy ebből valamit megérezzünk.
  3. A hivatás egy bizonyos feladatra való kiválasztottságot, elkülönítettséget jelent. Ez a feladat viszont nem azt jelenti, hogy valaki másokkal szemben valamilyen különleges elsőbbséget élvezhet. Ugyanakkor ki kell jelentenünk, hogy mindig egy titok marad annak az igazi oka, hogy Isten miért hívja meg pontosan azt az embert pontosan arra a konkrét feladatra.
  4. A hivatás mindig mások javát szolgálja. A Szentírásban olvasható hivatástörténetek, a szentek élete, korunk tanúságtevő keresztényeinek életében láthatjuk, hogy akit Isten meghívott, az soha sem marad egyedül, hanem küldetést kap mások felé. Egy hivatás mindig az egész világra nyitott, azért, mert maga Isten, egy olyan Isten, aki az egész világot gyógyítani, megmenteni és beteljesíteni akarja. Isten ha valakit meghív, mindig bennfoglaltatik ez a világra való nyitottság.

Mi is akkor a hivatás és hányféle hivatás létezik? Az általános szóhasználatban a hivatás egy olyan életformát és egy olyan tevékenységet jelent, ami egy emberhez különösen közel áll, amely őt teljesen betölti. Amikor ilyen emberekkel találkozunk, az az érzésünk, hogy ez az ember mást nem is tudna csinálni. Ezek azok az emberek, akikre azt mondjuk: „született tanító”, „született orvos”, „szenvedélyes focista” „igazi édesanya”. Egy papról vagy egy szerzetesről, aki jól végzi a munkáját, azt mondjuk, igazi lelkipásztor, igazi szónok, olyan jól foglalkozik a szegényekkel, vagy a családokkal, hogy el kell ismerni, tényleg ez a hivatása, igen, erre születni kell. Ezekben az esetekben szerencsés módon találkozott és egybesimult az ember és a feladat, amelyet végez.

A hit szempontjából nézve nem teljesen szerencsés ez a fajta megközelítés. Minden bizonnyal jele lehet a hivatásnak, amikor valaki eggyé válik azzal, amit tesz. Kiemelném viszont azt, hogy „jele lehet egy hivatásnak”, de a hivatás, az más. A hivatás, az Isten és ember közötti történés. Isten hívása nélkül nincs hivatás keresztény értelemben és annyi féle hivatás van, amennyi ember létezik.                                 

Darvas Piroska, segítőnővér