Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ERÉNYEK

2015.05.06

A következőkben nem az erények teológiai megfogalmazását szeretném kibontani, hanem társadalmunkban uralkodó három értéket néznék meg. Keresztény ember számára hogyan, milyen értelemben lehet érték és/vagy erény a valódiság, rugalmasság és közösség? Fiataljainkat gyakran éri az anyagiasság, élvezethajhászás, egocentrizmus, beképzeltség vádja. Az erények, véleményem szerint nem elvesztek, hanem átalakultak.

Valódiság

Fiatalok körében eredetinek lenni az erények skáláján megkülönböztetett helyet foglal el. De mindannyian érzékeljük, mennyire fontos, hogy ideáljaink és értékeink között összhang legyen. A fiatalok érzékenyek arra, ha szüleik, tanáraik, papjaik életében nem tapasztalják a hitelességet. Régen formális tekintélyek uralkodtak, vagyis intézmények hordozták a tekintélyt. Ma sokkal inkább a személyes tekintély áll előterében, és kell legyen a valódiság ill. hitelesség megtestesítője. De ki az, akinek életében teljes összhang van életcélja, ideáljai, értékei és hétköznapi élete között? Azt tapasztalom, hogy a fiatalok szemében, aki hiteles, annak szabad hitelesen tévednie, amennyiben őszintén bevallja tévedéseit is. Az eredetiség, valódiság, ha szerénységgel és őszinteséggel párosul, igen nagy tekintélyt élvez.

Rugalmasság

Hétköznapi életünk gyakran új helyzetek elé állít, és ezek az új kihívások arra ösztönöznek, hogy alakuljunk hozzájuk, gyakoroljunk be új módszereket, melyek segítségével maximális teljesítményekre válunk képesekké. Életünket projektekben tervezzük, vagyis nem „életreszólóan” tervezünk, hanem csak kisebb terveket szövünk, mondván, ha egyik nem sikerül, legyen, amihez még nyúlni. Így sohasem fogyunk ki az új lehetőségekből, és sikertelenségeinket, hibáinkat feledéssel orvosoljuk. A hátránya ennek az életkoncepciónak, hogy tapasztalataink többsége csak felszínes, kapcsolataink átmeneti jellegűek maradnak.

Közösség

Fiatalok - és nem csak – fokozottan keresik mások figyelmét, elfogadását, azt, hogy tartozzanak valahová. Egy hideg, tárgyias, teljesítményorientált világban az elmagányosodás fenyeget. Ezért fontos, hogy egykorúak és hasonló gondolkodásúak köreiben elfogadva, megértve érezzük magunkat. Gyakran olyan nagyok az elvárások mások felé, hogy maguk, akik ilyen elvárásokkal csatlakoznak egy csoporthoz vagy közösséghez, ők sem tudják teljesíteni őket. Aki sokat szeretne kapni, annak sokat is kell adnia. És még valami: Aki mások intenzív közelségét akarja, az természetesen intenzíven megélheti mások erősségeit, ugyanakkor intenzíven ki kell bírnia mások gyengeségeit is.

Keresztény erények ?

Most, pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepére készülvén, az Ő megvilágosító kegyelmével kell keresnünk erre a kérdésre a választ. Első látásra válaszunk: nem. Nem, amennyiben ezen értékek hajtóereje nem más, mint egyoldalú és individuális szükségletek, vagyis „az, ami nekem jó” elvet követik. Egy olyan világban, ahol igen erős a teljesítmény kényszere és nyomása az egyes emberre, valahol érthető is, hiszen az egyénnek meg kell védnie magát, ahhoz, hogy túlélje a kihívásokat. Másrészt: igen. Igen, keresztény erények is, amennyiben a kereszténység kezdeteihez vezetnek vissza. Jézus több bibliai történetben igenis tárgyilagos, a dolgok fölött áll és követel. A farizeusoktól megköveteli gondolkodásuk és tetteik közti hiteles megegyezést. Tanítványaitól megköveteli az Ő követésében a rugalmasságot. Az embereket egy új, testvéri közösségre vezette. Fontos tehát, hogy a Szentlélek fényében tudjuk felfedezni a hamu alatt pislákoló parazsat.

Kérdések

Milyen értékeket nem szeretnék semmiképpen feladni az életemben?

Észlelek-e változást értéktudatomban: sikerült-e új értékeket befogadnom, régieket elengednem?

Mely értékeimről kell lemondanom családom, baráti köröm, közösségem érdekében?

DARVAS PIROSKA