Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A TEMPLOM MELLETTI ISKOLA ÚJ ARCULATA

2009.02.10
"Történettudás nélkül ki foghatja fel tisztán a jelent?
s kinek nincs múltja, hova ülteti a jövendőt,
mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható kérge."  Nagy László
 
 
Korszerű tantermekben kezdték a 2008/2009-es tanév második félévét a templom melletti iskola kisdiákjai, pedagógusai.
Az 1856-ban épült, és az 1890-1900 között kibővített iskolaépület részben megújult, valamint három vadonatúj osztályteremmel bővült.
Az Európai Fejlesztési Bank és az Európai Beruházási Bank által finanszírozott, 350 ezer eurós befektetés munkálatai tavaly május elején kezdődtek el, ehhez társult a Községi Tanács, a Közbirtokosság és a Márton Áron Általános Iskola igazgatóságának hozzájárulása az egyes munkafázisok során.
Nem telt el még egy év sem a munkálatok megkezdése óta, de már mindannyian türelmetlenül vártuk a szentelő , avatóünnepség napját.
Az ünnepélyes eseményen jelen voltak az egyház, a tanfelügyelőség, az oktatási minisztérium, a községi önkormányzat, a szülői bizottság, valamint a tervező és kivitelező cégek képviselői.
A gyerekek ünnepi műsora a köszönet és a hála jeléül csendült fel a meghívottak előtt.
Az új arculatot öltött iskolaépület homlokzatán őrszemként, napjainkban is ott díszeleghet a MAGYAR KIRÁLYI ELEMI NÉPISKOLA felirat, mely az oktatási intézményünk múltját idézi, de ugyanakkor az ifjú nemzedéket a hit és a nemzettudat folytonosságának megőrzésére kötelezi.
Az 1937-ben megfogalmazott rendszabályzat betartása is még mindig időszerűnek mondható, csupán néhány új gondolattal kell kiegészítenünk ahhoz, hogy a megújult iskola falain belül zajló oktató-nevelő munka is hatékonyabbá váljon.
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus

Mindörökké. Amen.

A katolikus gyermek életrendje.(1937)

                                                           Hiszek egy Istenben,
                                                           Hiszek egy hazában,
                                                           Hiszek egy isteni örökigazságban,
                                                           Hiszek Magyarország feltámadásában!
 
 
  1. A katolikus iskolásgyermek minden reggel tisztán megmosakodik, haját, ruházatát gondosan rendbe hozza, és imádkozik éppúgy, mint déli harangszókor meg este lefekvés előtt.
  2. Az iskolába indulás előtt illedelmesen elköszön szüleitől és hozzátartozóitól. Hazulról oly időben indul, hogy el ne késsék.
  3. A tanterembe lépés előtt megtisztogatja lábbelijét, leveszi kalapját, és Dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntéssel lép be.
  4. A helyére ülve csendesen olvasgatja leckéjét. Várja a tanítás megkezdését vagy a templombamenetel idejét, előtte nem jár ki és be.
  5. Vasárnap és ünnepnapon s más megszabott alkalommal társaival együtt templomba megy, imakönyvből ájtatosan imádkozik vagy buzgón énekel; példásan viselkedik egyéb egyházi szertartásokon is.
  6. A tanterembeN, az iskola udvarán, az iskolaépület környékén -mint másutt is - ügyel a tisztaságra, kivált az illemhelyekére. Papírt vagy más hulladékot csak a kijelölt helyre tesz. Az iskola bútorzatát és felszerelését, falait és kerítését kíméli, folyosóin és lépcsőin zajtalanul jár.
                          (-Csíkszentdomokos-Monográfia-)
 
A megújult intézményben jó kedvvel, örömmel, lelkesedő szorgalommal kezdtük az iskolai programok szervezését. Nagyon jó hangulat, kellemes légkör uralkodik a korszerű osztálytermekben. A gyerekek hálásak azért a megvalósításért, amelyet a felnőtt közösség értük tett.
 
GÁLL IDA
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

molnar dora 98@yahoo.com

(molnardora, 2011.09.13 15:08)

mert ugy szerette isten e vilagot hogy az o egyszulott fiat adta hogy aki hisz o benne el ne vesszen hanem orok elete legyen

M. Á. Iskola

(Gy. I., 2009.02.15 11:19)

Az 1937-ben megfogalmazott rendszabályzat megszívlelésével jó hangulatban, jó kedvvel szorgoskodunk a megújult iskolánkban.Köszönjük mindazoknak, akik segítettek, hogy ez megvalósulhatott.