Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A KÖRNYEZETI NEVELÉS FONTOSSÁGA

2009.02.10
                                  
„Ezt a világot nem őseinktől örököltük,
                        hanem utódainktól kaptuk kölcsön.”
 
A környezeti problémák sokasodásával ma már minden fórumon, mindenki elismeri, hogy a környezeti nevelés a közoktatás egyik kiemelt feladata.
Mi is az a környezeti nevelés? Hosszú évek óta tudósok, szakemberek próbálták megfogalmazni, de egy mindenki által elismert és minden területet átfogó meghatározás nem született. Ennek az az oka, hogy maga a fogalom rendkívül összetett, és tartalma az évek során folyamatosan változott és változik. Miért is környezeti? A szó kifejezi azt, hogy a természet értékei mellett az ember által létrehozott környezettel is foglalkozik. Magába foglalja a természetvédelmi nevelés célkitűzéseit is. Miért nevelés és nem oktatás? Mert a nevelés, vagyis a tanulók személyiségének formálása átfogóbb fogalom, mint az oktatás, ami az ismeretek átadása, ezért a nevelésbe mindig beleértjük az oktatást is.
A környezetről szóló nevelés az értékekről és a környezeti problémákról szóló ismeretek átadását és azok megértéseét jelenti. Környezetben, illetve a környezet által folytatott nevelés során a környezet a tanulás eszköze. A hangsúly a kutatáson, a tudakozódáson van. Ez olyan lehetőség ami a vizsgálódási és kommunikációs készségeket fejleszti. A környezetért való nevelés a környezettel szembeni gondoskodó magatartás és egyéni felelősség érzésének kialakítását szolgálja. A környezeti kérdések egyben társadalmi problémák is. Emiatt napjainkban a környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiáját foglalja magában.
A fenntarthatóság pedagógiájának központi gondolata a „környezeti polgárrá” nevelés. Módja: a fenntartható fejlődés és a fenntartható fogyasztás érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása. Kiterjed az emberi együttélésre, az ember-természet kapcsolatára, a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek fejlesztésére. Ahhoz, hogy a felnövekvő generáció képes legyen a fenntartható fejlődés megvalósítására, olyan interaktív, készségfejlesztő pedagógiai módszerekkel kell az iskolában a tanulókat nevelni és oktatni, hogy cselekvőképes, környezettudatos polgárrá váljanak.
A környezeti nevelés színterei:
                  - Iskolán belül. A tanórai környezeti nevelés minden tanár és tanuló számára adott lehetőség. A tanórán kívüli környezeti nevelés programok közé tartozik például: a Zöld jeles Napok megünneplése, szakkörök, kiállítások, témanap, témahét, stb.
                               - Iskolán kívüli. Az iskolán kívüli környezeti nevelésre rövidebb és hosszabb időkeret áll pedagógus rendelkezésére. Ide tartoznak: a rövidebb tájséták, terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, környezeti témákkal foglalkozó táborok.
Iskolánk tanulói részt vesznek a következő környezeti témákkal foglalkozó tevékenységeken:
- “Gyermekek egy egészségesebb környezetért” – pályázat - 2009 március és október közötti időszakban.- Zöld Jeles Napok megünneplése
- Lehoczky János X. komplex környezeti emlékverseny a Kárpát – medencében . A verseny meghirdetője a Commitment Köznevelési Kht. Bács – Kiskun Megyei Irodája, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége és a Solti Teleki Sándor Oktatóközpont. A verseny célja a tanulók környezeti szemléletének fejlesztése, tudatformálása elméleti és terepi szinten. A versenyen VII. osztályosok vehetnek részt. A verseny témája, ismeretanyaga: Talaj, víz, levegő témakörök. Időpont: 2009. február, március, április hónapok.
- A “Concordia” Etnokulturális Egyesület előadásain való részvétel a Békási szoros - Nagyhagymás Nemzeti Parkról.
A 21. század elején gyökeresen új környezeti szemléletre van szükség ahhoz, hogy az élet minden területén érvényesüljön – a mindenki számára jobb életet biztosító, de a környezeti károkat is minimálisra csökkentő – fenntarthatóság elve. Ennek a szemléletnek a kialakításában meghatározó szerepe van a jövő generációt nevelő pedagógusoknak. 

VERESS ARANKA
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.