Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A felcsíki elemi iskolások IV. színjátszó találkozója

2009.05.27

 

 

KIS CSÍKI SZÍNÉSZEK

 

Weöres Sándor: Vers a színházról


Amikor a függöny

felgördül,

a térben az ember

eltörpül,

figyelmes nézések

több száza

behatol a színpad

odvába.

Ott  benn tünemények

suhognak,

lámpás éjszakában

ragyognak,

a színek fémessé

szépülnek,

szavakból paloták

épülnek.

Nem szűnik a játék

vonzása,

távozóban nézünk

egymásra:

mert egymásban látjuk

a jámbort,

aki a játékban király volt.

 Ahhoz, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézőkké váljanak lehetőséget kell nyújtani számukra a saját alkotótevékenységük során a színházzal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik feldolgozására a dráma és színjáték eszközeivel.

A drámajátékot, mint komplex művészeti kifejezési formát élményszerűen, elsősorban játékba ágyazottan kell hogy megismerjék a gyerekek , hogy biztosított legyen számukra a lehetőség, az egyéni képességek és készségek fejlesztésére, csoportos produkciók létrehozására és bemutatására.

A beszéd-, a mozgás- és a zenei gyakorlatok, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló drámajátékok, az improvizációt, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő színpadi feladatok, a dráma és a színjátszás eszköz- és formatárát felhasználva fejlődik a kreativitásuk és a kommunikációs képességük.

A „Dráma és színjátszás” elemző, befogadó, alkotó gyakorlata révén alakítja a tanulók erkölcsi magatartását, gazdagítja önismeretüket, hogy nyitott, toleráns, mások sorsa iránt sohasem közömbös egyéniségekké váljanak.

A legrátermettebbeknek lehetőséget nyújt a művészi tehetség kibontakoztatásához már a kisgyerekkortól kezdődően.

Ezt a célt szolgálja az a rendezvény, amelyet már IV. alkalommal szervez a Márton Áron Általános Iskola és a Kistalentum Egyesület Csíkszentdomokoson, partnerségben a kászonaltízi Kazun Közművelődési Egyesülettel és a Lukács Mihály Általános Iskola munkaközösségével.

Az április 4-én zajlott színjátszó találkozó felcsíki szakaszán , Csíkszentdomokoson , amelyen a régió 11 csapata vett részt ( Csíkmadaras II. osztály, Péter Rozália tanítónő, Csíkmadaras III.A osztály, Petres Zsuzsa tanítónő, Csíkborzsova III.osztály,  Kovács Teréz tanítónő, Csíkborzsova IV.osztály , Erőss Enikő-Mária tanítónő,

Hidegség  I-II-III-IV osztályosok csoportja Póra Mónika és André Csaba tanítók, Csíkszenttamás II-III-IV osztályosok csoportja, Baróti Piroska és Mészáros Melinda tanítónők, Csíkszentdomokos I.C osztály, Kedves Annamária tanítónő, Csíkszentdomokos III. B osztály , Bíró Anna-Veronika tanítónő, Csíkszentdomokos II.A osztály, Nagy Ágota tanítónő, Csíkszentdomokos IV . C osztály, Madaras Csilla tanítónő, Csíkszentdomokos III.A osztály, Gall Ida tanítónő).

A bemutatót követően , a zsűri értékelése a következő volt:

I - II. osztályos korcsoport:


I. díj: Domokos II.A
II. díj: Domokos I.C
III. díj: Madaras II.


III - IV. osztályos korcsoport:

I. díj: Domokos IV.C
II. díj: Domokos III.A
III. díj: Domokos III.B

Különdíj: Hidegség

Egyéni díjak:

- szószóló: Kajtár Kálmán ( Hidegség )
- após: Ónodi Roland ( Borzsova II - IV. osztály )
- menyecske: Bács Dóra ( Szenttamás )
- Kató: Gidró Emőke ( Domokos IV.C )
- Janó: Farkas Rafael ( Domokos IV.C )
- Juliska: János Ágota ( Madaras III. osztály )
- Jankó: Markaly Szilárd ( Domokos II.A )
- Bandi: Ferencz András ( Domokos I.C )
- királyné: Ferencz Boróka ( Domokos III.A )
- mostoha: Veress Boglárka ( Domokos III.B )
- királyi kísérő: Bálint Szilamér ( Madaras II. osztály )
- Pisti: Kovács Gegő Barnabás ( Borzsova III. osztály )

A szervezők nagy tisztelettel köszönik a támogatók segítségét ( Hargita Megye Tanácsa,Csíkszentdomokos Községi Tanácsa, Márton Áron Általános Iskola ,IMPEX-AURORA, A.F.Karda,Gall-Com-Centru S.R.L, A.F.Hentes), hisz az ők anyagi hozzájárulása nélkül nem valósulhatott volna meg a tanerők lelkes elképzelése, ez a nagyszerű találkozó, mely örömet jelentett gyereknek,  felnőttnek egyaránt.

Szervezők:Márton Áron Általános Iskola tanítói:Bíró Anna-Veronika,Boros Piroska, Gáll Ida, György Irma,Kedves Annamária,Miklós Rozália,Szabó Gyöngyi.

GÁLL IDA

Öröm volt látni…
 

Igen. Öröm volt látni mindannyiunk kedvenc mesehőseit megjelenítő „kis színészeket” 2009. április 4-én a csíkszentdomokosi kultúrház színpadán. Ugyanis ezen a szombati napon Gáll Ida tanítónő meghívására részt vettem a Kis Színészek Találkozóján. Nagy élményt jelentett számomra ez a nap, látván, hogyan alakítanak mindent beleadva az I-IV. osztályos gyerekek. A szép, érthető kifejezésmód, az ének, a gyerekek mozgása, a csodálatos díszletek arról a közös tevékenységről tanúskodnak, amelyet heteken, hónapokon át, időt, energiát nem sajnálva beleadott tanuló, tanító. Köszönet ezért nekik.

Szívből gratulálok a szervezőknek a rendezvény megszervezéséért és kívánom, hogy a jövőben is ilyen lelkesen, ilyen lendülettel hívják színpadra a kis színjátszó csoportokat.

Portik Zsuzsanna tanítónő, Gyergyószárhegy

 ________________________________________________________________________
 

Csíkmadaras

Péter Rozália tanítónő:

Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a szép ünnepen. Egy ilyen alkalom ünnep a gyereknek és pedagógusnak egyaránt. A gyerekek bemutathatják egymásnak és tanítóiknak, hogy a tanuláson kívül a színjátszásban is ügyeskedni tudnak. A pedagógusnak öröm, hogy az általa tanított csapat ügyesen helyt áll, ugyanakkor gyönyörködhet, ötletet meríthet mások munkáiból is. Úgy érzem, ezen a napon feltöltődhettünk, sok szép élménnyel gazdagodtunk.

Petres Zsuzsanna tanítónő:

Örömmel tettünk eleget a meghívásnak. Véleményem szerint a találkozó kitűnő alkalom volt a gyerekeknek a felszabadult játékra. Azok a gyerekek is szerepet kaphattak, akik a tanulásban kevésbé jeleskednek, a színpadon azonban fontosnak érezhették magukat. Köszönet a szervező tanító néniknek a kedves fogadtatásért.

Pál Anita (3.o.):

Nekem nagyon jól telt, minden előadás szép volt, de a legjobban  a Néma erdő titka tetszett.

Antal Erika (3.o.): Nagyon jól éreztük magunkat, sokat kacagtunk, finom volt az ebéd.


Császár Elemér(3.o.):

Minden tetszett, az is, amikor lerajzolhattuk azt, ami a legjobban tetszett. Mi a fiúkkal a mi előadásunkból rajzoltunk le a törpéket.

________________________________________________________________________

Csíkszenttamás
 

Nekem jól telt, nagyon szépen szerepelt mindenki, jól is volt megszervezve. A terem is nagyon szép volt. Még szívesen elmennék! (Bács Dóra- II. oszt.)

Nekem nagyon tetszett ez a műsor. Nagyon köszönjük a tanító néniknek, hogy megszervezték, és felkészítettek rá. Külön köszönöm a társaimnak, hogy segítettek engem. Máskor is szeretnék elmenni! (Mákszem Előd- III. oszt.)

A csíkszentdomokosi szereplés nagyon jó volt, és nagyon tetszett. Nagyon jók voltak a szereplések. Finom volt a kalács meg az ebéd, amit adtak.(Vízi Katalin- IV. oszt)

A domokosi szereplés szép volt, mert sok vidám arcú gyerekkel találkozhattunk, a szereplések jók voltak. Jó volt, hogy rajzolhattunk, izgultunk, hogy díjat kapunk-e? Finom ebédet kaptunk, majd hazajöttünk.(Almási Zoltán- IV. oszt.)

Első alkalommal vettünk részt e találkozón, ahol a jó szervezésnek köszönhetően jól érezhette magát felnőtt és gyerek egyaránt. Köszönjük, hogy meghívtatok, reméljük jövőre is( most már tapasztalattal a tarsolyunkban) ott lehetünk.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.